HANKKEET

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

EU-rahoitteinen hanke, joka tukee yli 55-vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden uraa sekä hyvinvointia. Tavoitteena on tarjota digitalisaatiota, yritysosaamista ja uusia verkostoja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

LUE LISÄÄ

Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kartoitetaan ja luodaan väline pelillistämään olemassa olevaa, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia. Hankkeen tavoitteena on kehittää peli 4-6-luokkalaisten lasten monikulttuurisuuskasvatuksen käyttöön kouluissa, osana yhteiskuntaopin opetusta.

LUE LISÄÄ

PÄÄTTYNEET HANKKEET

EU-rahoitteinen hanke, jossa toteutetaan projekteja digitalisaatiota, pelillistämistä ja tiedolla johtamista hyödyntäen. Työskentelyssä painotetaan nopeita, ketteriä ja kokeilukulttuuriin perustuvia ratkaisuja.

LUE LISÄÄ

EU-rahoitteinen hanke, jossa luodaan vaatimusmäärittelyä kiertotalouden digialustalle Suomessa, edistetään kiertotaluoden ja cleantechin innovaatioalustan syntymistä sekä etsitään toimivia kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia kokeilujen kautta.

LUE LISÄÄ

EU-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa pk-sektorin digitalisaation nykytilaa, tuottaa joukko tapoja, jotka mahdollistavat tehokkaan digiloikan toteutuksen ja onnistuneen lopputuloksen sekä kehittää yhteistoiminnallinen palveluväylä kaikkien yritysten hyödynnettäväksi.

LUE LISÄÄ

DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa luodaan mikro- ja pk-yrityksille avointa dataa ja digitalisaatiota hyödyntävä yhteiskehittämisen toimintamalli. Avoimen datan
hyötykäytössä piilee paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimilla toimintamalleilla tuotetut palvelut voivat olla Suomen seuraava menestystarina. Avoimen datan hyödyntäminen yritysten toiminnassa on kuitenkin vielä alkutekijöissään.

LUE LISÄÄ