theFIRMA

Testaus

Tarjoamme ohjelmistokehitykseen liittyvää testausta. Palveluihimme lukeutuvat käytettävyystestaus ja heuristinen arviointi. Testauksen palvelut ovat hyödynnettävissä niin theFIRMAn kehittämissä projekteissa kuin ulkopuolisten tahojen kehittämissä projekteissa.

Käytettävyystestaus 

Käytettävyystestaus-palvelussamme suunnitellaan asiakaskohtaisesti testaus, johon osallistuvat tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät. Tyypillisiä testausprojekteja ovat muun muassa uuden verkkosivuston, verkkokaupan tai sovelluksen käytettävyystestaukset. Testattavia kohteita voivat olla esimerkiksi käyttöliittymän intuitiivisuus ja helppokäyttöisyys sekä käytetty termistö.

Heuristinen Arviointi

Heuristisessa arvioinnissa käytettävyyttä arvioidaan ilman käyttäjää. Projekteissa 2-5 hengen tiimi käy palvelun läpi ja arvioi käytettävyyttä esimerkiksi Nielsenin heuristiikkoihin verraten. Tiimin jäsenten raportit koostetaan yhteen ja tiimi jaottelee huomiot vakavuusluokkiin sekä työstää kehitysehdotukset käytettävyyshaasteiden korjaamiseksi. Tämä on näkymätöntä tekstiä, jotta tekstilaatikot olisivat saman kokoiset.

Case Study

Turku.fi

Projekti

Projektissa testattiin Turun kaupungin kehittämää kaupungin verkkopalveluihin liitettävää asiointitiliä ja ostoskoria. Molemmat palvelut olivat testausvaiheessa vielä prototyyppivaiheessa ja testauksen tavoitteena oli selvittää mahdolliset käytettävyysongelmat, jotta ne voidaan minimoida jo suunnitteluvaiheessa.

Projektin tavoitteena oli testata ostoskorin ja asiointitilin käytettävyyttä keskittyen perustoimintoihin. Testaus suoritettiin otannalla palveluiden tulevista todellisista käyttäjistä käyttäen useita eri alustoja. Testauksesta koostettiin raportti asiakkaalle, joka sisälsi käytettävyystestauksen tulokset sekä analysoinnin perusteella tehdyt kehitysehdotukset.

Tehtävämme Projektissa

 • Mahdollisien käytettävyysongelmien selvittäminen
 • Ostoskorin ja asiointitilin käytettävyystestaus
 • Raportin koostaminen tuloksista

Case Study

Digihelppari

Projekti

Gamu Ry tilasi Digihelppari-sovelluksen kehityksen ja testauksen theFIRMAlta. Projektia testattiin varsin laajasti projektin aikana loppukäyttäjillä aina interaktiivisesta mockupista valmiiseen sovellukseen. Kehityksen alkumatkassa tehtiin myös heuristista arviointia sovelluksesta, jolloin käytettävyyeen liittyviä haasteita saatiin testattua ja korjattua jo ennen kuin sovellus meni testattavaksi loppukäyttäjille.

Heuristisessa arvioinnissa kolmen hengen tiimi kävi sovellusta läpi arvioiden käytettävyyttä Nielsenin heuristiikoihin. Raportit koostettiin yhteen, käytettävyyden vakavuus priorisoitiin asteikolla 1-3 ja suunniteltiin kehitysehdotukset käytettävyyshaasteiden korjaamiseksi. Raportti käytiin läpi sovelluksen kehitystiimin kanssa, jolloin kirjallisen raportin lisäksi käytiin myös interaktiivista dialogia kehitystiimin kanssa. Näin varmistettiin, että sovelluskehittäjien oli selkeää lähteä korjaamaan käytettävyyteen liittyviä haasteita.

Tehtävämme Projektissa

 • Vaatimusmäärittelyn työstö yhdessä kehityskumppanien ja kokemuskehittäjien kanssa
 • UI- ja UX-suunnittelu
 • Sovelluksen ohjelmointi
 • Bugitestaus, heuristinen analyysi ja käytettävyystestaus

Keskustellaan projektistasi.

Haluaisimme kuulla sinusta!

Testing

Tarjoamme ohjelmistokehitykseen liittyvää testausta. Palveluihimme lukeutuvat käytettävyystestaus ja heuristinen arviointi. Testauksen palvelut ovat hyödynnettävissä niin theFIRMAn kehittämissä projekteissa kuin ulkopuolisten tahojen kehittämissä projekteissa.

Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus-palvelussamme suunnitellaan asiakaskohtaisesti testaus, johon osallistuvat tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät. Tyypillisiä testausprojekteja ovat muun muassa uuden verkkosivuston, verkkokaupan tai sovelluksen käytettävyystestaukset. Testattavia kohteita voivat olla esimerkiksi käyttöliittymän intuitiivisuus ja helppokäyttöisyys sekä käytetty termistö.

Heuristinen Arviointi

Heuristisessa arvioinnissa käytettävyyttä arvioidaan ilman käyttäjää. Projekteissa 2-5 hengen tiimi käy palvelun läpi ja arvioi käytettävyyttä esimerkiksi Nielsenin heuristiikkoihin verraten. Tiimin jäsenten raportit koostetaan yhteen ja tiimi jaottelee huomiot vakavuusluokkiin sekä työstää kehitysehdotukset käytettävyyshaasteiden korjaamiseksi.

Case Study

Turku.fi

Projekti

Projektissa testattiin Turun kaupungin kehittämää kaupungin verkkopalveluihin liitettävää asiointitiliä ja ostoskoria. Molemmat palvelut olivat testausvaiheessa vielä prototyyppivaiheessa ja testauksen tavoitteena oli selvittää mahdolliset käytettävyysongelmat, jotta ne voidaan minimoida jo suunnitteluvaiheessa.

Projektin tavoitteena oli testata ostoskorin ja asiointitilin käytettävyyttä keskittyen perustoimintoihin. Testaus suoritettiin otannalla palveluiden tulevista todellisista käyttäjistä käyttäen useita eri alustoja. Testauksesta koostettiin raportti asiakkaalle, joka sisälsi käytettävyystestauksen tulokset sekä analysoinnin perusteella tehdyt kehitysehdotukset.

Tehtävämme Projektissa

 • Mahdollisien käytettävyysongelmien selvittäminen
 • Ostoskorin ja asiointitilin käytettävyystestaus
 • Raportin koostaminen tuloksista

Case Study

Digihelppari

Projekti

Gamu Ry tilasi Digihelppari-sovelluksen kehityksen ja testauksen theFIRMAlta. Projektia testattiin varsin laajasti projektin aikana loppukäyttäjillä aina interaktiivisesta mockupista valmiiseen sovellukseen. Kehityksen alkumatkassa tehtiin myös heuristista arviointia sovelluksesta, jolloin käytettävyyeen liittyviä haasteita saatiin testattua ja korjattua jo ennen kuin sovellus meni testattavaksi loppukäyttäjille.

Heuristisessa arvioinnissa kolmen hengen tiimi kävi sovellusta läpi arvioiden käytettävyyttä Nielsenin heuristiikoihin. Raportit koostettiin yhteen, käytettävyyden vakavuus priorisoitiin asteikolla 1-3 ja suunniteltiin kehitysehdotukset käytettävyyshaasteiden korjaamiseksi. Raportti käytiin läpi sovelluksen kehitystiimin kanssa, jolloin kirjallisen raportin lisäksi käytiin myös interaktiivista dialogia kehitystiimin kanssa. Näin varmistettiin, että sovelluskehittäjien oli selkeää lähteä korjaamaan käytettävyyteen liittyviä haasteita.

Tehtävämme Projektissa

 • Vaatimusmäärittelyn työstö yhdessä kehityskumppanien ja kokemuskehittäjien kanssa
 • UI- ja UX-suunnittelu
 • Sovelluksen ohjelmointi
 • Bugitestaus, heuristinen analyysi ja käytettävyystestaus

Keskustellaan projektistasi.

Haluaisimme kuulla sinusta!

Lisää Palveluitamme

Verkkosivut

Sovellukset

Markkinointimateriaalit

Kartoitukset & Vaatimusmäärittelyt

Koulutukset